Forebyg stress på arbejdspladsen

Book et forløb til din virksomhed, og forebyg eller behandl stress blandt dine medarbejdere

Har du en medarbejder, som er ramt af stress? Eller vil du gerne sikre et sundt arbejdsmiljø og mindske risikoen for, at dine medarbejdere rammes af stress?
Måske har du en ansat, som løber lidt for stærkt, som klager over at have for travlt eller har svært ved at disponere sin tid?

En stresssygemelding er belastende for både den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen.
Jeg brænder for at forebygge, at det kommer helt dertil. Mange stresssygemeldinger kunne nemlig have været undgået med den rette forebyggende indsats.

Og jeg brænder for at hjælpe, når din medarbejder er sygemeldt, og der skal lægges en god og bæredygtig plan for tilbagevenden til arbejde.


Mit navn er Anne Vibe, og jeg er stresscoach.

"Jeg har haft 2 jobcoaching samtaler hos Anne samt 1 telefonisk opfølgning.

Anne har hjulpet mig med, at få mere klarhed over, hvad det er jeg gerne vil. Anne har via gode spørgsmål og øvelser fået mig til at reflektere over, hvilken retning det er jeg ønsker mig i mit arbejdsliv.

Jeg er nu meget mere afklaret i for hold til min jobsituation og det er så godt, at være nået frem til det! Og så er Anne en rigtig skøn, varm og dejlig person at tale med  Anne får mine bedste anbefalinger"
Tidligere kunde

Jeg indgår aftaler med virksomheder, der allerede har medarbejdere, som er ramt af stress, eller som vil forebygge, at det sker.

Det kan ske ved oplæg om stress og trivsel eller individuelle tilpasset forløb.
Mine forløb er af 2-4 måneders varighed alt efter om der er tale om stresssammenbrud eller en forebyggende indsats. Mine stresscoachingforløb indeholder:

  • Individuelle samtaler
  • Effektive værktøjer der kan benyttes fra første session
  • Mentale strategier og refleksioner til at understøtte den gode udvikling og bliver bedre til at forebygge egen stress

I mit arbejde som stressrådgiver og coach har jeg altid tavshedspligt i forhold til jeres medarbejder, men kan efter gensidig aftale, give jer en tilbagemelding i forhold til forløbet og en evt. tidsprognose.
Desuden kan jeg også hjælpe med at udarbejde en plan for medarbejderens tilbagevenden på jobbet.

En sådan plan vil typisk indeholde ugentlig arbejdstid, samt et bud på hvilke arbejdsopgaver medarbejderen vil kunne starte op med.

Dette vil blive lavet i samarbejde med jer og den pågældende medarbejder.
Kontakt mig gerne for en uforpligtenden samtale.

”Jeg har været i et forløb hos Anne. Anne gør det hurtigt trygt og rart med hendes rolige sind og behagelige stemme. Hun får skabt et "rum" hvor man føler sig godt tilpas under hendes sessioner, også når man er inde og berører sårbare emner. Hos Anne er der ikke nogle ting der er for store eller små at snakke om. Anne  finder ikke en løsning eller tager beslutningen for dig, men hjælper en til selv at komme frem til hvad der er bedst for en selv at gøre. Jeg har selv fået en stor ro, fået lagt låg på og sluttet fred med nogle ting, som ikke fylder mere...

...Mine varmeste anbefalinger til Anne-hvis du har brug for at få vent og drejet lige hvad der måtte fylde hos dig."
Tidligere kunde