Handelsbetingelser

 

Anne-vibe.dk                             Handelsbetingelser

Ved Anne Vibe forstås i disse handelsbetingelser Anne Vibe og Vibeconsulting cvr nr. 41442905.

Alle forløb, sessioner og workshops betales som udgangspunkt forud. Du skal være over 18 år for at kunne bestille et forløb hos Anne Vibe.

FORTRYDELSE AF køb m.v.

Har du bestilt en session og ønsker at annullere eller flytte din reservation, kan dette gøres uden omkostninger for dig indtil 24 timer inden sessionen, såfremt du meddeler os det skriftligt på info@anne-vibe.dk. 

Ved aflysning senere end 24 timer inden sessionens start, faktureres sessionen fuldt ud. Udeblivelse fra sessionen uden forudgående afbud faktureres ligeledes fuldt ud. Dette gælder også i tilfælde hvor der betales via ratebetalinger, hvor du stadig er forpligtet til at betale det fulde beløb, selvom ikke alle rater er betalt, når du aflyser eller udebliver.

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Anne Vibe. Brugsretten på alt materiale fra Anne Vibe er personlig og må ikke overdrages eller anvendes kommercielt uden skriftlig tilladelse fra Anne Vibe.

ANSVAR

Coaching, sparring og rådgivning samt dine handlinger på baggrund af Anne Vibes hjælp bistand og hjælp er på dit eget ansvar.

Anne Vibe kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Ethvert erstatningsansvar, som Anne Vibe måtte pådrage sig ved sin rådgivning uddannelser kan maksimalt andrage prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

VÆRNETING OG LOVVALG

Uoverensstemmelser mellem Anne Vibe og dig som køber afgøres efter dansk ret ved Retten i Roskilde.